Dyrekcja

  Dyrektor

Zespołu Szkół w Tarnówce 

         mgr Andrzej Żujew