08
sierpień
2017
Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: "Dowożenie i odwożenie uczniów oraz wychowanków przedszkola do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnówka w roku szkolnym 2017/2018 oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu

 

Informacja do pobrania [PDF] - pobierz